Kamerbrief over Regio Envelop Caribisch Nederland

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het beschikbaar stellen van middelen uit de Regio Envelop voor Caribisch Nederland.

Kamerbrief over Regio Envelop Caribisch Nederland (PDF | 3 pagina's | 194 kB)