Uitstelbrief Kamervragen over medische zorg in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra.

Minister Dekker stelt de beantwoording uit van Kamervragen over medische zorg in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra en forensisch psychiatrische centra.