Beantwoording vragen over het rapport van WO in Actie

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het rapport van WO in Actie, 'Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten'.