Kamerbrief over wijziging formule overcompensatie woningcorporaties

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de aanleiding, inhoud en uitvoeringvan de voorgenomen wijziging van de formule overcompensatie woningcorporaties.