Beantwoording kamervragen Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris Van Ark, de antwoorden op de vragen gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de incidentele suppletoire begroting 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beantwoording kamervragen Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (PDF | 19 pagina's | 311 kB)