Kamerbrief over verlenging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Minister Van Rijn informeert de Tweede KamerĀ over de verlenging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017-2019.