Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting FIN vanwege crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Financiën (FIN) vanwege de herverzekering van leverancierskredieten. Deze maatregel is nodig door de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting FIN vanwege crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (PDF | 3 pagina's | 95 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.