Kamerbrief Ontwerpbesluit minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Minister Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over het voorgenomen ontwerpbesluit Regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor de invoering van artikel 8 bis van de gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Kamerbrief Ontwerpbesluit minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (PDF | 5 pagina's | 268 kB)