Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat vanwege Noodpakket banen en economie

Minister Wiebes biedt de 2e suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan vanwege het Noodpakket banen en economie dat nodig is vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 2e incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat vanwege Noodpakket banen en economie (PDF | 1 pagina | 93 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.