Aanbiedingsbrief bij afschrift brief met antwoord op brief over blijvende aandacht voor rekenonderwij

Minister Slob stuurt een afschrift van zijn antwoord op de brief van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren over blijvende aandacht voor rekenonderwijs naar de Tweede Kamer.