Impulsregeling klimaatadaptatie

 Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de invulling van de impulsregeling klimaatadaptatie en de afspraken hierover met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Impulsregeling klimaatadaptatie ( PDF | 6 pagina's | 459 kB )