Kamerbrief over voortgang modernisering mededingingsinstrumentarium

Staatssecretaris Keijzer meldt de voortgang van de modernisering van de mededingingsregels in verband met digitalisering en online platforms.

Kamerbrief over voortgang modernisering mededingingsinstrumentarium ( PDF | 12 pagina's | 561 kB )