Kamerbrief verzoek over appreciatie scorekaarten multilaterale organisaties

Minister Kaag stuurt de geactualiseerde scorekaarten aan de Tweede Kamer met de door de Kamer gevraagde appreciatie. Ook informeert de minister met deze brief over de planning van de publicatie van de scorekaarten van de overige multilaterale organisaties.