Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht over ruzie met de universiteit over een briljant idee

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van 6 maart 2020. De brief ging over de antwoorden op eerdere vragen over het bericht 'Ruzie met de universiteit over een briljant idee'.

Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht over ruzie met de universiteit over een briljant idee (PDF | 4 pagina's | 392 kB)