Bijlage 3. Wetgevingsbrief AFM 2020

Brief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over geconstateerde knelpunten in wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.

Bijlage 3. Wetgevingsbrief AFM 2020 (PDF | 6 pagina's | 384 kB)