Kamerbrief over voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de structurele aanpak stikstof. 

Kamerbrief over voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak (PDF | 25 pagina's | 406 kB)

In deze brief worden de maatregelen toegelicht die het kabinet neemt om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Een schematische weergave van de structurele aanpak en een overzicht van de nieuwe (bron)maatregelen en toelichting per maatregel zijn in deze brief opgenomen.