Beantwoording Kamervragen over berichten dat grootschalige kapitaalverschaffing aan banken een risico vormt voor de stabiliteit van de (Europese) bankensector

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over berichten dat grootschalige kapitaalverschaffing aan banken een risico vormt voor de stabiliteit van de (Europese) bankensector.