Kamerbrief uitvoering amendementen begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020

Minister Kaag meldt hoe zij de aangenomen amendementen van de Tweede Kamer op de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2020 uitvoert.