Ontwerpwijziging Regeling diervoerders 2012 normering ruw eiwit

Conceptregeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Regeling diervoeders 2012 en de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren vanwege het tijdelijk stellen van regels over ruw eiwit in diervoeders.

Ontwerpwijziging Regeling diervoerders 2012 normering ruw eiwit (PDF | 14 pagina's | 669 kB)