Kabinetsreactie op Inzicht in Publiek Geld (deel 2) van de Algemene Rekenkamer

Minister Hoekstra reageert op het rapport van de Algemene Rekenkamer over Inzicht in Publiek Geld (deel 2).