Kamerbrief met visie kabinet op verduurzaming basisindustrie 2050

Minister Wiebes stuurt de visie van het kabinet op de verduurzaming van de basisindustrie richting 2050.