Kamerbrief over nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

Kamerbrief over nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 90 kB)