Kamerbrief over nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.