Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting FIN vanwege Noodpakket banen en economie 2.0 en crisismaatregel SURE

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Financiën (FIN) vanwege het Noodpakket banen en economie 2.0 en de Europese crisismaatregel SURE die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting FIN vanwege Noodpakket banen en economie 2.0 en crisismaatregel SURE (PDF | 7 pagina's | 190 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.

Europese crisismaatregel SURE

Het doel van de Europese crisismaatregel SURE (European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency) is:

  • tijdelijke steun voor burgers om inkomensverlies door de coronacrisis op te vangen;
  • de toename van werkloosheid beperken;
  • bepaalde uitgaven voor gezondheidszorg financieren.