Uitstelbrief Kamervragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer Digitalisering aan de grens

Minister Grapperhaus stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het rapport 'Digitalisering aan de grens; Cybersecurity van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol' van de Algemene Rekenkamer.