Beantwoording vragen over de mensenrechtensituatie in Eritrea

Minister Blok beantwoordt vragen over de mensenrechtensituatie in Eritrea.