Beantwoording Kamervragen over Kabinetsvisie waterstof

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de Kabinetsvisie waterstof.