Beantwoording Kamervragen voortgang SDE++ en 1e openstelling SDE++ 2020

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de voortgang van de regeling SDE++ en de 1e openstelling SDE++ 2020.