Kamerbrief over extra ambitie Deltaprogramma Zoetwater

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de extra bijdragen uit het Deltafonds voor de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022-2027) in verband met extreme droogte.