Thermometer Wsw 2-meting

Deze monitor is bedoeld om de onderliggende aannames voor de berekening van de rijksbijdrage voor de uitgaven Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te volgen.

Thermometer Wsw 2-meting (PDF | 61 pagina's | 1,9 mB)