Beantwoording Kamervragen over het Jaarverslag en de Slotwet 2019 en de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2019

Ministers Slob en Van Engelshoven sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over het Jaarverslag en de Slotwet 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2019 van de Algemene Rekenkamer.