Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over het aantal aanvragen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), en de afhandeling van de aanvragen.