Kamerbrief hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de hypotheekschuldmonitor en de aanpak van aflossingsvrije hypotheken. Uit de monitor blijkt dat de totale Nederlandse hypotheekschuld in 2013 in absolute bedragen iets afnam, maar in de daaropvolgende jaren weer is toegenomen.

Kamerbrief hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken (PDF | 3 pagina's | 200 kB)