Kamerbrief over reactie op de beleidsregel andere dag- en weekindeling in het kader van noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs in de G5

Minister Slob geeft een toelichting op de beleidsregel voor een andere dag- en weekindeling in het kader van de noodmaatregelen voor het lerarentekort in het basisonderwijs in de G5 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere). Ook reageert hij op de kanttekeningen van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) bij een andere dag- en weekindeling.