Kamerbrief stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Minister Schouten stuurt de Eerste Kamer een brief met de stand van zaken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).