Kamerbrief stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Minister Schouten stuurt de Eerste Kamer een brief met de stand van zaken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Kamerbrief stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (PDF | 3 pagina's | 167 kB)