Kamerbrief over voortgang MIRT

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over de voortgang in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Zij bespreken daarbij onder meer de rol van het coronavirus (COVID-19). Daarnaast gaan zij in op de stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en amendementen. Zij sturen de Quickscan innovatief internationaal treinvervoer mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over voortgang MIRT (PDF | 15 pagina's | 404 kB)