Wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting OCW vanwege intensivering aanpak tekorten in onderwijs en lerarenopleidingen

Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de aanpak van tekorten in het onderwijs en bij lerarenopleidingen te intensiveren.

Wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting OCW vanwege intensivering aanpak tekorten in onderwijs en lerarenopleidingen (PDF | 3 pagina's | 80 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.