Kamerbrief over herijking Canon van Nederland

Minister Van Engelshoven stuurt het rapport 'Open vensters voor onze tijd. De Canon van Nederland herijkt' naar de Tweede Kamer. Zij geeft een korte toelichting.