Kamerbrief uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen in verband met de stimulering van hernieuwbare energie en CO2-reductie. Hij gaat onder meer in op de openstelling van de verbrede SDE++ in het najaar van 2020.

Kamerbrief uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie (PDF | 9 pagina's | 175 kB)