Nota van verslag over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19

BIjlage 1: nota van verslag tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).

Nota van verslag over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19 (PDF | 57 pagina's | 4 MB)