Reactie commissiebrief afschrift brief Nationale Ombudsman achterstallige studieschulden door DUO

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie op de tussenrapportage van de Nationale Ombudsman over het onderzoek naar de invordering van achterstallige studieschulden door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).