Beantwoording Kamervragen over motie-Raemakers over onderzoek naar toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Miniaster Van Rijn beantwoordt vragen over de uitvoering van de motie van het Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom.

Beantwoording Kamervragen over motie-Raemakers over onderzoek naar toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (PDF | 14 pagina's | 730 kB)