Bijlage Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen

Het rapport bevat een advies over een indicator en een signaleringswaarde bij
schoolbesturen, instellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Bijlage Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (PDF | 29 pagina's | 406 kB)