Kamerbrief over Kwaliteitsnormering Beschermd Wonen

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over kwaliteitsnormen in het beschermd wonen. Hierbij wonen cliënten (tijdelijk) in een instelling, waar zij begeleiding ontvangen om op termijn weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.