Aanbiedingsbrief TK adviesrapport eindtermen taalschakeltraject

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Zij stuurt het advies mee met de Kamerbrief.