Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute

Het rapport bevat het advies van de tijdelijke commissie eindtermen taalschakeltraject voor het nieuwe inburgeringsstelsel.

Adviesrapport_Eindtermen_taalschakeltaject_onderwijsroute (PDF | 89 pagina's | 760 kB)