Aanbiedingsbrief bij FinTech-actieplan

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, een onderzoek aan naar de Nederlandse FinTech-sector en de groeikansen van deze sector. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft hij een actieplan opgesteld om de FinTech-sector ook in de toekomst ruimte te bieden.