Advies over de capaciteitsafbouw en sluitingsvolgorde clusters Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen adviseert over de vanuit het oogpunt van veiligheid meest wenselijke volgorde voor het sluiten van de verschillende productieclusters in het Groningen-gasveld.

Advies over de capaciteitsafbouw en sluitingsvolgorde clusters Groningen (PDF | 18 pagina's | 1,64 MB)