Kamerbrief gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het gaswinningsniveau in Groningen voor het gasjaar 2020-2021.