Bijlage_-_Adviesrapport_SBB_niveau_2_(mei_2020)

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft advies over hoe niveau 2 van het mbo studenten beter kan begeleiden bij zelfredzaamheid, uitstroom naar werk of doorstroom naar een hoger mboniveau.

Bijlage_-_Adviesrapport_SBB_niveau_2_(mei_2020) (PDF | 46 pagina's | 2.8 MB)