Kamerbrief over de wapeninzet in Hawija

Minister Bijleveld-Schouten informeert de Tweede Kamer dat het Openbaar Ministerie heeft aangegeven informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken, in het kader van een Wob-verzoek dat in behandeling is genomen over de wapeninzet in Hawija.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.